Termeni și condiții de utilizare

Termeni şi condiţii generale TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ELECTRONIC

MyStrongPet

I. OBIECT Art. 1. Aceşti termeni şi condiţii generale sunt meniţi să reglementeze relaţiile dintre "Vigo Kliin" SRL, cu sediul în Plovdiv, str. D. Talev 13, denumită în continuare "FURNIZOR", şi clienţii, denumiţi în continuare "UTILIZATORI", ai magazinului electronic www.mystrongpet.com, denumit în continuare "MAGAZIN ELECTRONIC".

II. INFORMAŢII DESPRE FURNIZOR Art. 2. Informaţii conform Legii privind comerţul electronic şi Legii privind protecţia consumatorilor:

 1. Denumirea Furnizorului: "Vigo Kliin" SRL
 2. Sediul şi adresa de conducere Plovdiv
 3. Adresa la care se desfăşoară activitatea Plovdiv
 4. Datele de corespondenţă str. D. Talev 13
 5. Înregistrare în registrele publice: ID 204043289
 6. Numărul de certificat pentru administrator de date personale
 7. Autorităţile de supraveghere: (1) Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal Adresă: Sofia 1592, bul. Prof. Tsvetan Lazarov nr. 2, tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Website: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru protecţia consumatorilor Adresă: 1000 Sofia, bul. "Slaveikov" nr. 4A, et. 3, 4 şi 6, tel.: 02 / 980 25 24 fax: 02 / 988 42 18 linie de asistenţă: 0700 111 22 Website: www.kzp.bg

 1. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată nr. BG204043289

III. CARACTERISTICILE MAGAZINULUI ELECTRONIC Art. 3. Magazinul electronic este accesibil la adresa www.mystrongpet.com, prin intermediul căruia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare şi livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele:

 1. Să se înregistreze şi să-şi creeze un profil pentru a naviga în MAGAZINUL ELECTRONIC şi pentru a utiliza serviciile suplimentare de furnizare a informaţiilor;
 2. Să facă declaraţii electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeţei paginii MAGAZINUL ELECTRONIC, accesibilă pe Internet;
 3. Să încheie contracte de vânzare-cumpărare şi livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
 4. Să efectueze plăţi de orice fel în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, conform metodelor de plată acceptate de MAGAZINUL ELECTRONIC.
 5. Să obţină informaţii despre noi bunuri oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
 6. Să consulte bunurile, caracteristicile lor, preţurile şi condiţiile de livrare;
 7. Să fie informaţi cu privire la drepturile prevăzute de lege, în principal prin intermediul interfeţei paginii MAGAZINUL ELECTRONIC pe Internet;
 8. Să exercite dreptul de retragere din contractul încheiat la distanţă pentru bunurile oferite de Furnizor, pentru care dreptul de retragere din contract este aplicabil;

Art. 4. Furnizorul livrează bunurile şi garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute de lege, în limitele bunelor intenţii, practicilor adoptate, criteriilor de drept ale consumatorilor sau comerciale şi a condiţiilor.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeţei Furnizorului, accesibilă pe pagina sa web sau alt mijloc de comunicare la distanţă. (2) În virtutea contractelor încheiate cu Utilizatorii pentru vânzarea de bunuri, Furnizorul se angajează să livreze şi să transfere proprietatea asupra bunurilor specificate de către Utilizator prin intermediul interfeţei. (3) Utilizatorii plătesc Furnizorului o recompensă pentru bunurile livrate, conform condiţiilor stabilite de MAGAZINUL ELECTRONIC şi prezentelor condiţii generale. Recompensa este egală cu preţul anunţat de Furnizor pe pagina MAGAZINUL ELECTRONIC de pe Internet. (4) Furnizorul livrează bunurile solicitate de Utilizatori în termenele şi condiţiile stabilite de Furnizor pe pagina magazinului electronic şi în conformitate cu prezenţa acestor condiţii generale. (5) Preţul pentru livrare se stabileşte separat şi expres faţă de preţul bunurilor.

Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile între ei legate de încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și a articolului 11 din Legea privind comerțul electronic. (2) Se presupune că declarațiile electronice efectuate de utilizatorii de pe site-ul web sunt efectuate de persoanele menționate în datele furnizate de utilizator la înregistrare, dacă utilizatorul a introdus numele corespunzător și parola de acces.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC Art. 7. (1) Pentru a utiliza MAGAZINUL ELECTRONIC pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume și o parolă de acces alese de el, în cazurile în care magazinul electronic solicită înregistrarea. (2) Numele și parola de acces de la distanță sunt stabilite de către Utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul Furnizorului. (3) Prin completarea datelor și apăsarea butoanelor "Da, accept" sau "Înregistrare", Utilizatorul declară că este conștient de acești termeni și condiții generale, este de acord cu conținutul lor și se angajează să îi respecte fără rezerve. (4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, la care se trimit și informații referitoare la activarea înregistrării. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului printr-un link electronic din scrisoarea de notificare trimisă de Furnizor. După confirmare, se creează un cont pentru Utilizator, iar relațiile contractuale apar între el și Furnizor. (5) În momentul înregistrării, Utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul va actualiza în mod regulat datele furnizate la înregistrare în caz de modificare. (6) Pentru a utiliza funcționalitatea completă a magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe site-ul magazinului electronic. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care, din cauza lipsei înregistrării, Utilizatorul nu a putut utiliza funcționalitatea completă a magazinului electronic, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor în baza contractului, posibilitatea de a pretinde un preț mai mic și alte funcții similare. (7) Acești termeni și condiții generale pot fi acceptați de Utilizatori și fără a efectua o înregistrare în MAGAZINUL ELECTRONIC printr-o declarație explicită, inclusiv printr-un site web al MAGAZINUL ELECTRONIC.

Art. 8. (1) Adresa de e-mail furnizată la prima înregistrare a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, reprezintă "Adresa principală de e-mail" în sensul acestor termeni și condiții generale. Utilizatorul are dreptul să își modifice Adresa principală de e-mail. (2) La primirea unei cereri de modificare a Adresei principale de e-mail, Furnizorul trimite o solicitare de confirmare a modificării. Cererea de confirmare este trimisă de Furnizor la noua Adresă principală de e-mail specificată de către Utilizator. (3) Modificarea Adresei principale de e-mail se efectuează după confirmarea Utilizatorului prin linkul de confirmare din solicitarea de confirmare trimisă de Furnizor la noua Adresă principală de e-mail specificată de către Utilizator. (4) Furnizorul informează Utilizatorul cu privire la modificarea efectuată prin intermediul unei scrisori electronice trimise la Adresa principală de e-mail specificată de către Utilizator înainte de efectuarea modificării conform alin. (2). (5) Furnizorul nu își asumă responsabilitatea față de Utilizator pentru modificarea ilegală a Adresei principale de e-mail. (6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să utilizeze Adresa principală de e-mail în anumite cazuri specifice.

V. PAȘII TEHNICI PENTRU ÎNCHIDEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE Articolul 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața paginii Furnizorului pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de Furnizor în MAGAZINUL ELECTRONIC. (2) Contractul se încheie în limba bulgară. (3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator reprezintă acești termeni și condiții generale, disponibili pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (4) Părțile contractante sunt Furnizorul și Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea oricărei confuzii, acestea sunt datele cu care a fost creat contul la Furnizor. (5) Furnizorul include în interfața paginii sale mijloace tehnice pentru identificarea și corectarea erorilor la introducerea informației înainte de a face o declarație de încheiere a contractului. (6) Acest contract se consideră încheiat din momentul înregistrării Utilizatorului la Furnizor sau din momentul acceptării termenilor și condițiilor generale în alt mod explicit, inclusiv printr-o declarație pe site-ul Furnizorului. Contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor se consideră încheiat din momentul în care Utilizatorul face o cerere printr-o interfață Furnizorului. (7) Furnizorul informează în mod expres Utilizatorul cu privire la încheierea acestui contract și a contractului de vânzare-cumpărare de bunuri folosind mijloace electronice. (8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea primirii sale se consideră primite atunci când destinatarii lor au acces la ele. (9) Furnizorul livrează bunurile la adresa specificată de către Utilizatori și nu își asumă responsabilitatea în cazul în care datele furnizate de Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare.

Articolul 10. (1) Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul în conformitate cu următorul proces: - Înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC și furnizarea datelor necesare, dacă Utilizatorul nu are deja înregistrare în MAGAZINUL ELECTRONIC sau prin plasarea unei comenzi fără înregistrare; - Intrarea în sistemul de comenzi al MAGAZINULUI ELECTRONIC prin identificare cu nume și parolă și alte metode de identificare; - Selectarea unuia sau mai multor produse oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea lor la lista de cumpărături; - Furnizarea de date pentru livrare; - Alegerea modului și a momentului de plată a prețului. - Confirmarea comenzii; (2) Utilizatorii pot încheia contractul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul și fără a se înregistra, folosind funcționalitatea corespunzătoare din interfața MAGAZINULUI ELECTRONIC.

VI. OBLIGAȚIILE SPECIFICE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR Articolul 11. Dispozițiile prezentului capitol VI din acești termeni și condiții generale se aplică în ceea ce privește Utilizatorii pentru care, în conformitate cu datele furnizate în scopul încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau înregistrării în MAGAZINUL ELECTRONIC, se poate deduce că sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, a Legii privind comerțul electronic și/sau a Directivei 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Articolul 12. (1) Caracteristicile principale ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui bun de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (2) Prețul bunurilor cu toate taxele incluse este stabilit de Furnizor în profilul fiecărui bun de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (3) Valoarea cheltuielilor poștale și de transport, care nu sunt incluse în prețul bunurilor, este stabilită de Furnizor și este furnizată ca informație Utilizatorilor în unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:

 • În profilul fiecărui bun de pe site-ul Furnizorului din MAGAZINUL ELECTRONIC;
 • La selectarea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare; (4) Modalitatea de plată, livrare și executare a contractului este stabilită în prezentul termeni și condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorilor pe site-ul Furnizorului. (5) Informațiile furnizate Utilizatorilor conform acestui articol sunt actuale în momentul vizualizării lor pe site-ul Furnizorului înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare. (6) Furnizorul specifică în mod obligatoriu condițiile de livrare ale bunurilor individuale pe site-ul său. (7) Furnizorul specifică înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile conținute în aceasta. (8) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate printr-o interfață pe platforma MAGAZINULUI ELECTRONIC sau prin e-mail.

Articolul 13. (1) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să primească o plată anticipată pentru contractele încheiate cu acesta pentru cumpărarea și livrarea bunurilor. (2) Utilizatorul decide independent dacă să plătească Furnizorului prețul și costul de livrare al bunurilor înainte sau în momentul livrării acestora.

Articolul 14. (1) Utilizatorul are dreptul să se retragă de la încheierea contractului, fără a datora nicio compensație sau penalități și fără a fi obligat să precizeze un motiv, în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor, prin completarea formularului unic de retragere din contract, disponibil pe site-ul Furnizorului. Informații cu privire la exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile pe site-ul Furnizorului. Utilizatorii pot utiliza și o altă declarație neechivocă, care poate fi înregistrată pe un suport durabil. (2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. pentru livrarea de bunuri fabricate conform cerințelor individuale ale utilizatorului sau care sunt clar personalizate;
 2. pentru livrarea de bunuri care, din natura lor, pot să se deterioreze sau să aibă o viață scurtă;
 3. pentru livrarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau de sănătate și care au fost desigilate după livrare;
 4. pentru livrarea de bunuri care, după livrare, au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri;
 5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software sigilat, care au fost desigilate după livrare;
 6. pentru livrarea de ziare, publicații periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea acestor publicații. (3) Atunci când Furnizorul nu a îndeplinit obligațiile sale de furnizare a informațiilor prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor, Utilizatorul are dreptul de a se retrage de la contract în termen de un an și 14 zile de la data primirii bunurilor. Atunci când informația este furnizată utilizatorului în termenul de retragere, acesta începe să curgă de la data furnizării. Utilizatorul are dreptul să transmită declarația de retragere în conformitate cu acest articol direct către Furnizor, prin intermediul formularului unic de retragere din contract, disponibil pe site-ul Furnizorului. (4) Atunci când Utilizatorul a exercitat dreptul său de retragere de la un contract la distanță sau de la un contract în afara spațiilor comerciale, Furnizorul rambursează toate sumele primite de la Utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și nu mai târziu de 14 zile de la data la care Furnizorul a fost informat cu privire la decizia Utilizatorului de a se retrage din contract. Furnizorul va rambursa sumele primite utilizând aceeași metodă de plată ca și cea folosită de Utilizator la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Utilizatorul a convenit expres să utilizeze o altă metodă de plată și cu condiția ca aceasta să nu implice costuri suplimentare pentru Utilizator. (5) În cazul exercitării dreptului de retragere, costurile de returnare a bunurilor livrate vor fi suportate de către Utilizator, iar din suma plătită de către Utilizator în temeiul contractului vor fi reținute costurile de returnare a bunurilor. Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare pentru livrarea bunurilor atunci când Utilizatorul a ales în mod expres o altă modalitate de livrare decât cea mai ieftină modalitate standard de livrare oferită de Furnizor. (6) Utilizatorul este obligat să păstreze bunurile primite de la Furnizor și să asigure menținerea calității și siguranței acestora pe durata prevăzută la alin. (1). (7) Utilizatorul poate exercita dreptul său de retragere din contract cu Furnizorul prin transmiterea unei declarații în scris către Furnizor prin intermediul formularului standard de retragere din contract, disponibil pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. (8) Atunci când Furnizorul nu a propus să preia bunurile personal, el poate reține plata sumelor de la Utilizator până când primește bunurile sau până când Utilizatorul furnizează dovezi că a trimis bunurile înapoi, în funcție de care dintre cele două evenimente are loc mai devreme.                                                                                                                               

  Articolul 15. (1) Termenul de livrare al bunurilor și momentul său de începere sunt stabilite pentru fiecare bun în parte la încheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului Furnizorului, cu excepția cazului în care bunurile au fost comandate într-o singură livrare. (2) În cazul în care utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare al bunurilor este de 30 de zile lucrătoare, începând de la data următoare expedierii comenzii de către utilizator către Furnizor prin intermediul site-ului magazinului electronic. (3) Dacă Furnizorul nu poate executa contractul din cauza faptului că nu dispune de bunurile comandate, el este obligat să notifice utilizatorul în acest sens și să restituie sumele plătite de acesta.

  Articolul 16. (1) Furnizorul predă bunurile utilizatorului după confirmarea îndeplinirii cerințelor de furnizare a informațiilor către acesta conform Legii privind protecția consumatorilor. (2) Utilizatorul și Furnizorul confirmă circumstanțele menționate la alin. (1) în scris în momentul livrării prin semnătura proprie, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. (3) Utilizatorul și Furnizorul convin că cerințele menționate la alin. (1) vor fi respectate dacă confirmarea se face de către o persoană care, în funcție de circumstanțe, poate fi presupusă că va transmite informația utilizatorului - parte a contractului.

  VII. ALTE CONDIȚII Articolul 17. Furnizorul livrează și predă bunurile Utilizatorului în termenul stabilit la încheierea contractului.

  Articolul 18. Utilizatorul trebuie să verifice bunurile în momentul livrării și predării acestora de către Furnizor și, dacă nu corespund cerințelor, trebuie să notifice imediat Furnizorul în acest sens.

  VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE Articolul 19. (1) Furnizorul ia măsuri pentru protejarea datelor personale ale Utilizatorului conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal. (2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele doar la adresa de e-mail indicată de către Utilizatori în momentul înregistrării. (3) Furnizorul adoptă și afișează pe site-ul său o Politică de protecție a datelor cu caracter personal. (4) Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a prelucra datele lor personale necesare pentru îndeplinirea comenzilor în magazinul electronic și pentru executarea contractului.

  Articolul 20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se legitimeze și să verifice veridicitatea oricăruia dintre elementele sau datele personale declarate în timpul înregistrării. (2) În cazul în care din orice motiv Utilizatorul a uitat sau a pierdut numele și parola sa, Furnizorul are dreptul să aplice Procedura anunțată pentru nume și parole pierdute sau uitate.

  IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENII GENERALI Articolul 21. (1) Termenii generali actuali pot fi modificați de Furnizor, pentru ceea ce va notifica corespunzător toți Utilizatorii care au înregistrare. (2) Furnizorul și Utilizatorul convin că oricare completare și modificare a acestor termeni generali vor fi valabile față de Utilizator numai după notificarea expresă a acestora de către Furnizor și dacă Utilizatorul nu îi respinge în termenul de 30 de zile acordat. (3) Utilizatorul este de acord că toate declarațiile Furnizorului legate de modificarea acestor termeni generali vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de către Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise conform acestui articol nu trebuie să fie semnate electronic pentru a avea efect asupra sa.

  Articolul 22. Furnizorul publică acești termeni generali pe site-ul său împreună cu toate adăugirile și modificările acestora.

  X. ÎNCETAREA Articolul 23. Termenii generali actuali și contractul Utilizatorului cu Furnizorul se încheie în următoarele cazuri:

  • la lichidarea sau declararea în insolvență a uneia dintre părțile contractante;
  • prin acordul părților în scris;
  • unilateral, cu notificare din partea uneia dintre părți în caz de neîndeplinire a obligațiilor celeilalte părți;
  • în caz de imposibilitate obiectivă a uneia dintre părți contractante de a-și îndeplini obligațiile;
  • în caz de confiscare sau sigilare a echipamentului de către autoritățile guvernamentale;
  • în caz de ștergere a înregistrării Utilizatorului pe site-ul Magazinului Electronic. În acest caz, contractele de cumpărare-vânzare încheiate, dar neexecutate, rămân valabile și trebuie să fie îndeplinite;
  • în cazul exercitării dreptului de retragere conform Articolului 55, alineatul 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În acest caz, se încheie numai contractul de livrare a mărfii respective comandate, dacă dreptul de retragere se aplică categoriei respective de produse.                                                                                           

   XI. ALTE CONDIȚII Articolul 24. Invaliditatea eventuală a uneia dintre prevederile acestor termeni generali nu va conduce la invaliditatea întregului contract.

   Articolul 25. Pentru chestiunile nereglementate în acest contract legate de executarea și interpretarea acestui contract, se aplică legile Republicii Bulgaria.

   Articolul 26. Toate disputele dintre părțile contractante în acest contract vor fi soluționate de către instanța competentă sau Comisia pentru Protecția Consumatorilor.